Bemanning

Vi kan åta oss att under kortare eller längre perioder tillhandahålla handläggare eller chefer som med fokus på uppdraget hjälper dig att upprätthålla verksamheten i avvaktan på en mer hållbar lösning. IFOkus verkar alltid för att skapa mervärde och bidra till långsiktig stabilitet oavsett varaktighet på uppdrag.

IFOkus är specialiserade på att tillhandahålla chefer inom de myndighetsutövande delarna inom Individ- och familjeomsorgen men även inom funktionshinder och utförande delar av socialtjänsten. Vi har chefer med lång erfarenhet och med olika ledarprofiler som kan matchas utifrån det ledningsperspektiv er organisation har och beroende på hur uppdraget ser ut.

Vill du prata om bemanning?

Har du frågor kring hur vi arbetar med vår bemanning eller behöver du anlita en konsult? Varmt välkommen att kontakta oss för en pratstund, vi berättar gärna mer. Enklast når ni oss via e-post eller telefon. Vi hörs!

Kontakta oss

Såhär jobbar vi

IFOkus samarbetar endast med konsulter med lång och gedigen erfarenhet samt med lämpliga personliga egenskaper för att ta sig an ett uppdrag som konsult. Ett gemensamt drag för våra konsulter är att de är uppdragsorienterade, kunniga och samarbetsinriktade. Vi tar noggrant referenter och intervjuar de vi samarbetar med.

Bemanning inom

IFOkus tillhandahåller socialsekreterare, chefer och övriga arbetsledare såsom 1:e socialsekreterare, metodhandledare och seniorhandläggare inom Individ och familjeomsorgens alla delar samt även inom funktionshinderverksamheter. IFOkus bemannar även till privata aktörer inom exempelvis familjehemsvård, HVB-boenden och övriga verksamheter där socionomer med gedigen erfarenhet efterfrågas.

© Copyright Ifokuskonsult | Skapad av Rawdesigns