Rekrytering

Rollen som kvalificerad socialsekreterare inom de myndighetsutövande verksamheterna ställer höga krav på erfarenhet men också personlig lämplighet för att kunna prestera i enlighet med de omfattande krav som socialtjänstens verksamhet idag ställer.

Vår erfarenhet är att rekryteringar ofta sker i en redan stressad och pressad situation där processen från kravprofil till anställning och introduktion inte säkerställs. Detta leder inte sällan till att en redan pressad situation förvärras och att en ond spiral mellan uteblivna resultat och en upplevd svår arbetsmiljö förstärks. Inte minst kostar detta verksamheten stora ekonomiska resurser i bristande eller uteblivna prestationer. Personal som egentligen inte haft rätt förutsättningar skulle kunnat göra bättre erfarenheter och nå goda resultat på ”rätt plats”.

En väl genomtänkt rekrytering i alla steg leder till att den nyanställdes resurser, förmåga och utvecklingsbarhet kommer verksamheten till nytta direkt eller efter en väl anpassad introduktion/utvecklingsplan. Ett kvalitetssäkrat kompetensbaserat personlighetstest under rekryteringsprocessen ger också goda möjligheter för ansvarig chef att arbeta coachande med medarbetaren utifrån dennes unika och individuella förutsättningar.

Vill du prata rekrytering?

Vill du komma i kontakt med oss och prata om rekrytering? Skicka ett mail eller slå oss en signal så besvarar vi gärna de frågor du har och berättar mer kring hur vi arbetar.

Söker du jobb? Registrera ditt CV hos oss. För oss är det viktigt att matcha rätt person med rätt uppdrag. Kanske har vi något som passar just din erfarenhet och dina personliga egenskaper!

Kontakta oss

Så här jobbar vi

IFOkus har ett unikt koncept för rekrytering av socialsekreterare som även är applicerbart på andra typer av handläggartjänster.

Vår erfarenhet är att arbetet som myndighetsutövande socialsekreterare ställer höga krav på personliga egenskaper såsom lyhördhet, handlingskraft, beslutsamhet, tydlighet, ansvarstagande och förmåga att kommunicera. Ingen människa är perfekt och uppfyller alla dessa kriterier men med hjälp av personlighetstest, strukturerade intervjuer och manualbaserad referenstagning minskar risken för fel rekrytering markant. Som rekryterande enhetschef får du dessutom möjlighet att kunna skräddarsy ett introduktionsprogram utifrån den personliga profil och den ökade kännedom du får om din blivande medarbetare i förväg. Vi kan också vid behov hjälpa till med introduktion och utbildning av nya medarbetare.

Rekrytering av socialsekreterare

IFOkus rekrytering av socialsekreterare och andra handläggare inkluderar:

· Ett vetenskapligt framtaget personlighetstest som heter UPP (Understanding personal potential) och som används av bland annat försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kronofogdemyndigheten vid rekrytering.

· Hjälp med framtagande av kravprofil.

· Kompetensbaserad intervju enligt Malin Lindelöw Danielssons modell utförda av enhetschefer med mångårig erfarenhet av rekrytering.

· Referenstagning enligt manualbaserad metod.

· Personlig återkoppling av resultat till beställaren och hjälp att anpassa introduktion utifrån medarbetarens personliga förutsättningar.

Rekrytering

Rollen som kvalificerad socialsekreterare inom de myndighetsutövande verksamheterna ställer höga krav på erfarenhet men också personlig lämplighet för att kunna prestera i enlighet med de omfattande krav som socialtjänstens verksamhet idag ställer.

Vår erfarenhet är att rekryteringar ofta sker i en redan stressad och pressad situation där processen från kravprofil till anställning och introduktion inte säkerställs. Detta leder inte sällan till att en redan pressad situation förvärras och att en ond spiral mellan uteblivna resultat och en upplevd svår arbetsmiljö förstärks. Inte minst kostar detta verksamheten stora ekonomiska resurser i bristande eller uteblivna prestationer. Personal som egentligen inte haft rätt förutsättningar skulle kunnat göra bättre erfarenheter och nå goda resultat på ”rätt plats”.

En väl genomtänkt rekrytering i alla steg leder till att den nyanställdes resurser, förmåga och utvecklingsbarhet kommer verksamheten till nytta direkt eller efter en väl anpassad introduktion/utvecklingsplan. Ett kvalitetssäkrat kompetensbaserat personlighetstest under rekryteringsprocessen ger också goda möjligheter för ansvarig chef att arbeta coachande med medarbetaren utifrån dennes unika och individuella förutsättningar.

Vill du prata rekrytering?

Vill du komma i kontakt med oss och prata om rekrytering? Skicka ett mail eller slå oss en signal så besvarar vi gärna de frågor du har och berättar mer kring hur vi arbetar.

Söker du jobb? Registrera ditt CV hos oss. För oss är det viktigt att matcha rätt person med rätt uppdrag. Kanske har vi något som passar just din erfarenhet och dina personliga egenskaper!

Kontakta oss

Så här jobbar vi

IFOkus har ett unikt koncept för rekrytering av socialsekreterare som även är applicerbart på andra typer av handläggartjänster.

Vår erfarenhet är att arbetet som myndighetsutövande socialsekreterare ställer höga krav på personliga egenskaper såsom lyhördhet, handlingskraft, beslutsamhet, tydlighet, ansvarstagande och förmåga att kommunicera. Ingen människa är perfekt och uppfyller alla dessa kriterier men med hjälp av personlighetstest, strukturerade intervjuer och manualbaserad referenstagning minskar risken för fel rekrytering markant. Som rekryterande enhetschef får du dessutom möjlighet att kunna skräddarsy ett introduktionsprogram utifrån den personliga profil och den ökade kännedom du får om din blivande medarbetare i förväg. Vi kan också vid behov hjälpa till med introduktion och utbildning av nya medarbetare.

Rekrytering av socialsekreterare

IFOkus rekrytering av socialsekreterare och andra handläggare inkluderar:

· Ett vetenskapligt framtaget personlighetstest som heter UPP (Understanding personal potential) och som används av bland annat försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kronofogdemyndigheten vid rekrytering.

· Hjälp med framtagande av kravprofil.

· Kompetensbaserad intervju enligt Malin Lindelöw Danielssons modell utförda av enhetschefer med mångårig erfarenhet av rekrytering.

· Referenstagning enligt manualbaserad metod.

· Personlig återkoppling av resultat till beställaren och hjälp att anpassa introduktion utifrån medarbetarens personliga förutsättningar.

© Copyright Ifokuskonsult | Skapad av Rawdesigns