IFOkus – med fokus på hållbar utveckling!

Konsult Göteborg

Inte som andra

bemanningsföretag

IFOkus bemannar och rekryterar handläggare och chefer inom socialtjänsten. Vårt motto är hållbarhet och de konsulter vi anlitar är noggrant utvalda utifrån erfarenhet och personliga egenskaper. En kvalitetssäkrad matchningsprocess förenar uppdragsgivarens behov med rätt konsult. IFOkus mål är att våra konsulter ska kunna bidra till att verksamheten förbättras och utvecklas och skapar bättre förutsättningar för en hållbar socialtjänst!

Felaktiga rekryteringar är ett dyrköpt misstag för såväl kommuner som privata företag. Vårt unika koncept för rekrytering av socialsekreterare ökar förutsättningarna för rätt kompetens på rätt plats över tid. Genom vår mångåriga erfarenhet av rekrytering och att vi är certifierade att utföra UPP-testet kan vi bidra till att avlasta enhetschefer och minska risken för fel rekrytering.

Rekrytering

IFOkus konsult erbjuder kvalificerat stöd för att säkerställa att rätt kompetens matchas mot rätt befattning. Vi har lång egen erfarenhet av rekrytering som chefer och är bland annat certifierade att utföra UPP-testet som är ett kompetensbaserat vetenskaplig grundat personlighetstest som används av såväl FK som skatteverket. Vi hjälper er hela vägen i alla delar, eller valda delar, från upprättande av kravprofil till introduktion av nyanställd personal.

Bemanning

IFOkus bemannar inom de myndighetsutövande delarna av socialtjänsten men även inom privata verksamheter som har behov av professionella konsulter under längre eller kortare tid. IFOkus är specialiserade på chefer och andra arbetsledare men tillhandahåller även handläggare med lång erfarenhet inom området. för oss är det viktigt att skräddarsy rätt uppdrag till rätt person och vi är noga med att våra konsulter ska ha gedigen erfarenhet och rätt personliga egenskaper för att kunna ta sig an uppdraget som konsult.

Vi hjälper er

bemanning socialtjänst

Som ansvarig för de myndighetsutövande delarna drabbas man ofta av tidspress och vet att verksamheten måste fungera även om det uppstår glapp i rekrytering av ny personal. Vi på IFOkus kan hjälpa till med rekrytering av socialsekreterare och på så sätt avlasta enhetschefer. Vi hjälper också till med konsulter då glapp uppstår. Det strategiska arbetet blir ofta lidande för att det operativa arbetet i form av rekrytering bland annat måste prioriteras. En lösning kan då vara att ta hjälp med rekrytering av oss.

Om IFOkus

Rekrytering av socialsekreterare

IFOkus är ett Göteborgsbaserat företag med huvudfokus inom de myndighetsutövande delarna av IFO. Vi har även kontakter i andra delar av landet och åtar oss gärna uppdrag inom andra delar av kommunen eller privata företag som har behov av professionella konsulter under längre eller kortare tid. Vi som startade IFOkus har lång erfarenhet av ledarskap och myndighetsutövande verksamheter och vana av att arbeta med bland annat rekrytering, omställningsprocesser och utvecklingsarbete.

IFOkus har tagit fram ett unikt koncept för rekrytering av socialsekreterare som även är applicerbart för andra handläggartjänster eller chefsrekrytering. Genom vår breda erfarenhet av rekrytering samt genom att vi är certifierade att utföra UPP-testet som är ett vetenskapligt grundat personlighetstest kan vi hjälpa organisationer att matcha rätt person till rätt tjänst. Rekrytering är för många enhetschefer något som är mycket tidskrävande och risk finns för felrekrytering då ordinarie verksamhet nödvändigtvis prioriteras och förhindrar optimalt resultat.

© Copyright Ifokuskonsult | Skapad av Rawdesigns